ORDİNO BELGESİ NASIL HAZIRLANIR?

Ordinonun, ithalatçı firma tarafınca alınabilmesi ve belge halinde hazırlanabilmesi için öncelikli olarak, ihracatçı firma tarafınca ithalatçıya, uluslararası nakliye işlemi sırasında hazırlanmış olan yük konşimentosunun verilmesi gerekmektedir. Eşyaların varışı ve sayımı gerçekleştikten belli bir süre sonra ordino hazırlanmaktadır ve ardından malzemelerin bulunduğu gümrüğe alıcının başvuruda bulunması gerekmektedir. Ordino teslim alındıktan sonra ordino belgesi ile gümrüğe başvurularak çekim işlemi gerçekleşecek varış yapan tüm eşyaların yük konşimentoları ilgili firmaya teslim edilmelidir. Bu çerçevede bir tanım yapılacak olur ise ordino; gümrükteki mevcut malzemelerin gümrükten çekim işleminin yapılabilmesi için şart koşulan tebligat ya da emir niteliği taşıyan belgeye verilen isimdir. Yurt dışından gelen malzemelerin çekim işlemi sırasında altının çizilmesi gereken en önemli nokta, yük konşimentosu bulunmayan gümrükten ordino belgesinin alınmasının mümkün olmadığıdır. Bu nedenle, yüke ait ana konşimento muhakkak temin edilmeli ve ardından işlemler gerçekleştirilerek yurt dışından kargo vasıtası ile gelen eşyalar teslim alınmalıdır.

Yüke ait konşimentonun gümrüğe teslimi işlemi ardından, ithalatı gerçekleştiren firma ya da şahsa gümrük tarafınca ordino belgesi oluşturulmaktadır. Hazırlanmış olan bu ordino belgesi vasıtasıyla malzemeler ithalatçı tarafınca alınabilmektedir. Yüke ait konşimentonun gümrüğe teslim edilmesinin ardından ordinonun oluşturulma sürecinin sorumluluğu gümrüğe değil, yüklerin taşıyıcısı vasfında olan taşıtların firmalarına aittir. Buna bağlı olarak, ordino gümrükler tarafınca değil, malzemelerin taşıyıcısı konumunda olan sorumlu taşıyıcı firmalarca ya da kişilerce hazırlanmaktadır.

Ordino belgesinin hazırlanmasının ardından yüklerin alıcısı ordinonun tamamlanmasın için ordino belgesini mutlaka imzalamalıdır. Ordino belgesinin imzalanma işleminin sonrasında, ilgili yüke ait konşimentoyu teslim eden ithalatçı şirket ya da şahıs eşyaların tümünü gümrükten teslim alarak kendi birimlerine nakliye işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. İlgili yüke ait konşimentonun taşıyıcı firmaya, ordinonun ise ithalat işlemini gerçekleştiren firmaya devri işlemleri tamamlandıktan sonra yüklerin transfer edilmesi sürecine geçilebilmektedir. Özetle, ithalat işlemlerini gerçekleştiren firma ya da şahıs elindeki ordino belgesi ile birlikte gümrüğe başvuruda bulunarak, ticari faaliyet göstererek aldığı ve kendine ait olan bütün malzemeleri gümrükten teslim alma hakkına erişmiş olmaktadır. Böylece, evrakların tamamlanmasından sonra malzemelerin de alındı işlemleri tamamlanmış bulunmaktadır.