MSDS (MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU) BELGESİ NASIL ALINIR?

Tehlikeli Madde ya da tehlike yaratma potansiyeli olan malzemelerin taşımasının gerçekleştirilebilmesi için MSDS ( Bilgi Güvenlik Formu) şartı aranmaktadır. Buna bağlı olarak da, yurt dışına gönderi yapmak isteyenler için soru işareti olan bir konu da MSDS ( Bilgi Güvenlik Formu) belgesinin nasıl temin edileceğidir. 

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Türkiye’de 13 Aralık 2014 tarihinde yürürlüğe giren ”Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik ” ile belirlenmiştir. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen şartlara göre sertifikalandırılmış Malzeme Güvenlik Bilgi Formu, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından uluslararası standartlarda akredite edilmiş “Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı” tarafından hazırlanır. MSDS formu alınırken, bahsi geçen standartlara sahip olan uzmanlara başvurulur.

31/ 12/ 2020 tarihinden sonra MSDS’ ler, KKDİK (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik)Yönetmeliğine göre belgelendirilmiş kimyasal değerlendirme uzmanları tarafından hazırlanmaktadır.

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu, kimyasal maddenin üreticisi veya tedarikçisi tarafından hazırlanmalı ve kullanıcılara verilmelidir. Bu şart, Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilmekle birlikte Malzeme Güvenlik Bilgi Formu  belgesi de bir ürün için yukarıda belirtildiği gibi TSE (Türk Standartları Enstitüsü)’ den onaylama gerekmektedir. Hazırlayacak kişinin de TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından belgelendirilmiş olması şarttır.

Alıcının aldığı her kimyasal madde için üretici veya tedarikçiden Türkçe olarak hazırlanmış Malzeme Güvenlik Bilgi Formu siteme hakkı vardır. Bu sebeple, Malzeme Güvenlik Bilgi Formu hazırlanırken sadece kimyasal madde hakkında bilgi sahibi olan değil, herkesin okuyabileceği düşünülerek bilgilerin doğru, açık ve anlaşılır bir şekilde işlenmesine dikkat edilmelidir.

Yurt dışına gönderim yaparken veya ithalat işlemlerinde MSDS’in mutlaka en fazla bir yıla ait olan güncel bir MSDS raporu olması gerekmektedir. Buna ek olarak, hava kargo gibi uluslararası gönderim modları ile taşıma yapılırken, MSDS raporunun İngilizcesi de talep edilmektedir. Bunun nedeni, tehlikeli madde ve taşımacılığının yapılması konusundaki regülasyonların her iki yılda bir revize ediliyor olmasıdır. Buna ek olarak, kurye hizmeti ile yapılan taşımalarda tehlikeli madde gönderimi sağlanamamaktadır. Hava yolu ile gönderim sağlanacak ise mutlaka hava kargo olarak taşıması gerçekleştirilmelidir.

 

Tehlikeli madde taşımasının nasıl yapıldığı ile ilgili merak ettiğiniz soruları bu yazımızda bulabilirsiniz.

 

Yurt dışı kargolarınızı güvenli ve en hızlı şekilde ulaştırmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.