MSDS BELGESİNDE OLMASI GEREKENLER VE ANLAMLARI

Tehlikeli veya tehlikeli olma potansiyelli ürünlerin gönderimi yapılırken talep edilen MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) belgesinde, malzemenin bileşimi, gönderinin paketlenmesi ve oluşabilecek acil durumlarda uygulanması gereken adımlar gibi maddeler yer almalıdır. Buna bağlı olarak, MSDS belgesinde yer alması gereken kısımlar ve bu bölümlerin anlamlarını açıklayacağız.

MSDS Belgesinde Olması Gerekenler

MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) belgesinin içeriği 16 ana başlık ve 48 alt başlıktan meydana gelmektedir ve belge içeriğindeki ana başlıklar ve tanımlamaları aşağıda belirtilen maddeler gibidir.

1-Madde / Karışım ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı: Kimyasal madde içeren ürünün adı, kullanım amacı, tedarikçi firma bilgileri, acil durumda ulaşılabilecek yerlerin bilgiler yer almaktadır.

2-Zararlılık Tanıtımı: “Ciltle temasta hassasiyete neden olabilir” gibi bir örnekle ürünün vereceği zarar açıklanır.

3-Bileşimi / İçindekiler  Hakkında Bilgi: Malzeme içeriğindeki kimyasal maddeler hakkında genel bilgileri bulunduran kısımdır.

4-İlk Yardım Tedbirleri: Malzemeye maruz kalma durumunda uygulanacak ilk yardım prosedürleri, yapılması ve yapılmaması gerekenler bununla birlikte doktora verilmesi gereken bilgilerin belirtildiği kısımdır.

5-Yangınla Mücadele Tedbirleri: Malzemenin yanması durumuna karşı koruma önlemleri ve olası yangın anında yangın söndürme yöntem ve prosedürleri hakkında bilgi verilen bölümdür.

6-Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler: Bu kısımda, kimyasal maddenin kaza sonucunda çevreye veya insanların bulunduğu alana yayılması durumunda müdahale yöntemleri ve alınması gereken güvenlik önlemleri belirtilir.

7-Kullanma ve Depolama: Kimyasal maddenin depolanması ve istiflenmesi sırasında alınması gereken önlemler, depolama sınıfı ve depolama önlemleri hakkında bilgiler bu kısımda ele alınır. 

8-Maruz Kalma Kontrolleri / Kişisel Korunma: Malzeme içeriğindeki kimyasal maddelere karşı mesleki maruziyet sınır değerleri ve gerekli risk yönetimi önlemleri ile ilgili bilgilere yer bu bölümde verilmektedir. Buna ek olarak, mutlaka kullanılması gereken kişisel koruyucu ekipmanlar, korunma yöntemleri ve sağlık önlemleri açıklanır.

9-Fiziksel ve Kimyasal Özellikler: Kimyasal maddenin rengi, kokusu, görüntüsü, çözünürlüğü, yoğunluğu gibi fiziksel ve kimyasal özelliklerinin tanımlandığı kısımdır.

10-Kararlılık ve Tepkime: Malzemenin kullanım sırasında veya çevreye yayılması durumunda oluşturabileceği zararlı tepkimeler hakkında bilgilendirme yapılan bölümdür.

11-Toksikolojik Bilgi: Malzemenin solunması, yutulması, cilde ve göze teması gibi durumlarda ortaya çıkabilecek zehirleyici özellikler hakkında bilgi verilen kısımdır.

12-Ekolojik Bilgi: Madde veya karışımın çevreye yayılması durumunda çevreye vereceği etkilerin ele alındığı  bölümdür.

13-Bertaraf Bilgileri: Malzemenin çöp veya atık haline geldikten sonraki aşamada dikkat edilmesi gereken özellikler hakkında bilgilendirme yapılan kısımdır.

14-Taşımacılık Bilgisi: Maddeler veya karışımların kara  yolu, demir yolu, deniz yolu veya hava yolu ile taşınması için temel sınıflandırma bilgileri bu bölümde verilir.

15-Mevzuat Bilgisi: Ürüne ait sembol, sembolün açıklaması, R (risk) ibareleri ve açıklamaları, S (güvenlik) ibareleri ve açıklamaları, sınıflandırmasına etki eden maddeler mutlaka bu kısımda belirtilmelidir.

16-Diğer Bilgiler: MSDS formu hazırlanırken bilgi alınan kaynaklar, güvenlik bilgi formunu hazırlayan kişinin şahsi ve mevcut sertifikasına ait bilgileri, MSDS revizyon bilgileri gibi bilgilerin yer aldığı bölümdür.

 

Malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) nasıl alınır öğrenmek isterseniz diğer içeriklerimizi okuyabilirsiniz.

Yurt dışı kargolarınızı güvenli ve en hızlı şekilde ulaştırmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.