MİKRO İHRACATTA FATURA NASIL DÜZENLENMELİDİR?

Gelişen teknoloji ve devlet yardımları sayesinde, şahısların yanı sıra mikro ihracat yolu ile birçok KOBİ (büyük, küçük ve orta ölçekli işletmeler) de ticari faaliyet göstermektedir. Mikro ihracat, kargo gönderimi işlemlerini oldukça kolaylaştırdığından, KOBİ'lerin de bu yönteme başvurma eğilimleri son dönemlerde fazlasıyla artmıştır. Mikro ihracat, birçok prosedürde kolaylık sağlıyor olsa da, mükelleflerin yerine getirmesi gereken bazı şartları da vardır. Bunların başında, bir şahıs şirketinizin olması ve şirketiniz bünyesinde e-arşiv faturası düzenlemeniz gerekmektedir. Burada önemli olan nokta, mikro ihracatta fatura düzenlerken "e-fatura" olarak değil, "e-arşiv fatura" olarak düzenlemeye dikkat etmenizdir. Yanlış fatura formatında düzenlemeniz durumunda işlem gerçekleştirmeniz mümkün olmayacaktır.

Mikro İhracatta Fatura Nasıl Kesilir?

Mikro İhracatta fatura düzenlenirken ve QuickShipper ile mikro ihracat yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

 • Türkçe e-arşiv fatura ya da Maliye Bakanlığı başlıklı bir fatura oluşturulmalıdır.
 • Faturalar istenilen para biriminden kesilebilir. Ancak döviz bazında kesilmesi durumunda, faturaların kesim tarihindeki döviz kuru faturanızda mutlaka yer almalıdır.
 • Fatura üzerinde mutlaka kaşe ve imza yer almalıdır.
 • İhracat faturaları KDV’siz kesilmelidir ve proforma ile meblağ tutarlı olmalıdır.
 • "Türk Menşeilidir" ibaresi faturada yer almalıdır.
 • Faturada Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarası bulunmalıdır. GTİP kodunuzu Ticaret Bakanlığı’nın sitesinden öğrenebilirsiniz. (https://uygulama.gtb.gov.tr/Tara )
 • ETGB onayının ardından gönderi çıkışınız hemen sağlanmaktadır.
 • Çıkışınız ETGB’li olarak gerçekleşecek ise, QuickShipper kullanıcı sisteminde gönderi oluştururken mutlaka ETGB’li gönderi olduğunu belirtmeniz gerekmektedir

Mikro İhracat Faturasının Üzerinde Yer Alması Gerekenler

Yukarıda belirtilen maddelere ek olarak, faturanız ile ETGB formu, mikro ihracatın tam anlamıyla gerçekleşmesi için birbiri ile tutarlı olması gerektiğinden aşağıdaki maddeler de faturanızın üzerinde mutlaka yer almalıdır.

 • Gönderinin varış adresi
 • Gönderilecek malzemenin cinsi ve birim fiyatı
 • Toplam satış bedeli
 • Gönderi içindeki ürün adedi
 • Gönderi adedi, ebatları ve ağırlık değerleri
 • Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarası
 • Satıcıya ait vergi dairesi ve vergi numarası
 • Ürünü satın alan kişi veya kuruma bilgiler
 • İthal edenin kendi ülkesindeki vergi mükellefiyeti bilgileri
 • Teslim şartları
 • Ödeme ayrıntıları

 

Gtip kodu hakkındaki detaylı yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.