KONŞİMENTO TÜRLERİ NELERDİR?

Konşimento; alıcı, yükleyici, ihbar ilgilisi gibi çeşitli bilgilerin üzerinde yer aldığı, ticari işlem ile ilgili bütün malumatlara yer verilen, “taşıma senedi” terimi olarak da kullanılan, taşınmak üzere teslim edilmiş olan malzemeye karşılık verilen bir çeşit kıymetli evraktır. Uluslararası ticaret işlemleri gerçekleştiren ticaretçiler ve yurt dışına gönderi yapan ya da yurt dışından kargo yolu ile malzeme getiren şahıs ya da firmalar için konşimento oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Özellikle, ordinonun hazırlanması ve teslim alınabilmesi için gerekli olan konşimentonun farklı durumlara özel olarak, çeşitli şekillerde hazırlanmakta olan türleri mevcuttur. Buna bağlı olarak, e-ticaretçilerimiz ve uluslararası ticaret gerçekleştiren takipçilerimiz için QuickShipper blog sayfamızın bu köşesinde “konşimento türleri” ne yer vererek, konu ile ilgili bilgi aktarımında bulunmaya çalışacağız.

KONŞİMENTO TÜRLERİ


Konşimentoların türlerinin olması durumu, daha önce de bahsettiğimiz üzere, farklı durumlara istinaden değişik şekillerde hazırlanması gerekliliği ihtiyacından doğmaktadır. Bu bağlamda, konşimentolar yük özelliğine, ödeme yöntemine veya yüke uygun olan taşıma standartlarına göre çeşitlenmektedir ve bunlar gibi belirleyici özellikler doğrultusunda hazırlanmaktadır.

Buna bağlı olarak, konşimento türleri aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir:

Nama Yazılı Konşimento: Alıcının namına düzenlenen ve ciro edilmesinin mümkünatı bulunmayan konşimento türüne“nama yazılı konşimento” adı verilir.

Forwarder Konşimentosu: Forwarderlar yani aracı nakliyeci şirketlerin uluslararası taşımaya vasıta olduğu durumlarda, gerçekleştirilen taşıma işleminden komisyon alınan konşimento türüne “forwarder konşimentosu” adı verilmektedir.

Kayıtlı Konşimento: Uluslararası taşıma işlemleri esnasında hasar gören yükler adına düzenlenmekte olan konşimento türüne “kayıtlı konşimento” adı verilir.

Freight Prepaid Konşimentosu: Uluslararası navlun (taşıma bedeli) ihracatçı şirket tarafından ödenen konşimento türlerine “freight prepaid konşimentosu” ismi verilmektedir.

Freight Collect Konşimentosu: Uluslararası navlun (taşıma bedeli) ithalatçı şirket tarafından ödenen konşimento türlerine “freight collect konşimentosu” ismi verilir.

Hat Konşimentosu: Uluslararası konteyner taşımalarında, taşımayı gerçekleştiren nakliyeci firma ya da gemi taşımacılığında geminin kaptanı tarafından düzenlemesi gerçekleştirilen konşimento türüne “hat konşimentosu” adı verilmektedir. Hat konşimentosu, özellikle akreditif işlemlerinde en fazla tercih edilmekte olan bir konşimento türüdür.