E-TİCARET YAPANLAR VERGİ MUAFİYETİNDEN FAYDALANMAK İÇİN NE YAPMALIDIR?

Son zamanlarda, ticari faaliyette bulunan kişileri yüksek kira bedellerini ödemek gibi büyük giderlerden kurtaran ve bu nedenlerle oldukça popüler hale gelen e-ticaret, e-ticaretçilere devlet tarafından sağlanan teşvikler sayesinde de e-ihracat kapsamında gerçekleştirilen ticari faaliyetleri oldukça avantajlı hale getirmektedir. Bu teşviklerden en önemlisi ise vergi muafiyetidir. Bu yazımızda, e-ticaret yapanların mutlaka faydalanması gereken vergi muafiyetini ele alıyoruz.

Vergi Muafiyeti Nedir?

Vergi kanunlarına göre vergilendirilmekle yükümlü bir mükellefin veya mükellef gruplarının vergi dışı tutulmasına tabi olma durumuna vergi muafiyeti denir. Buna bağlı olarak, mükellefler kısmen ya da tamamen vergiden muaf olabilmektedirler.
 

Biraz daha detaylandıracak olur isek, standart vergi kanunları yapısına göre, kendileri için vergi vermesi gerekli olduğu halde kanunun verdiği yetki kapsamında, bu öngörülen yükümlülüğün dışında tutulan belirli tüzel kişilerin, gerçek kişilerin veya bazı meslek gruplarının kısmi olarak ya da tamamıyla, sürekli veya geçici olacak bir şekilde vergi kanununda yer alan kararlara istinaden kanunda bahsi geçen kararlar kapsamında yükümlünün vergi dışında bırakılmasıdır.

E-Ticaret Vergi Muafiyetinde 2020 Yılı'nın Şartları

E-Ticaret platformlarında ve pazar yerlerinde satışlarını gerçekleştiren şahısların ve firmaların gelir vergisi muafiyetinden faydalanabilmeleri için mutlaka dikkat edilmesi ve sağlanması gereken şartları şu şekilde maddeleyebiliriz:

  • Vergiden muaf esnaf belgesi alınması
  • Seri üretim kabiliyeti veya sanayi tipi olan makine ve alet kullanılmaması
  • Bankadan bir ticari hesap açılması ve tüm tahsilatları yine bu hesap üzerinden gerçekleştirmesi
  • Ticari faaliyette bulunan şahsın iş yerinin bulunmaması
  • Gerçekleştirilen ticari faaliyetlerin sonunda toplam hasılatın 220 bin TL’yi aşmaması gerekmektedir.

Yukarıdaki maddelere ek olarak ise;

İmalatını evlerinde gerçekleştirdikleri ürünleri internet aracılığı ile satan e-ticaretçiler gelir vergisinden muaf tutulmaktadır.

Buna ek olarak ise, eğer ticari faaliyeti gerçekleştiren şirketin çalışanı bulunmuyor ise %4 gelir vergisi kesintisi, çalışan bulunması durumunda ise %2 oranında gelir vergisi kesintisi yapılmaktadır.

Elektronik ticaret vergi beyannamesinin nasıl hazırlanacağını öğrenmek isterseniz diğer içeriklerimizi okuyabilirsiniz.

Yurt dışı kargolarınızı güvenli ve en hızlı şekilde ulaştırmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.