E-İHRACAT HAKKINDA BİLMENİZ GEREKEN 5 MADDE VE E-İHRACAT VERGİ KALEMLERİ

Değişen ticari dünyada çok büyük bir ivme ile gelişen e-ihracat küresel ticaret alanın adeta kalbi haline gelmiştir. Öyle ki, hatırı sayılır bazı büyük e-ticaret pazar yerlerinin gelir hacmi, bazı ülkelerin bir yılda gerçekleştirmiş olduğu ihracat getirisinden daha büyük oranlara ulaşmıştır. Dolayısıyla, e-ihracat potansiyeli bu noktalara gelince, pazar arayışı içinde olan girişimciler için de küresel e-ticaret oldukça önemli bir kapıyı aralamıştır. Biz de bu yazımızda "e-ihracat hakkında bilinmesi gereken 5 madde" ve "e-ihracat vergileri kalemleri"ni ele alarak ticari hayatımızın merkezine oturmuş olan e-ihracat ile ilgili iki konuya aktarmaya çalışacağız.

E-ihracat Gerçekleştirmek İçin Bilmeniz Gereken 5 Madde:

- E-ihracat için şahıs şirketi kurmak yeterli olduğu gibi aynı zamanda diğer şirket türleri ile de e-ihracat yapmak mümkündür.
- Dünya genelinde çok sayıda e-ticaret yapılan pazar yerleri mevcuttur. Bu platformlarda ürün listeleyerek e-ihracata başlanabilmektedir.
- Global e-ticaret siteleri, hem ödeme yöntemleri anlamında hem de lojistik süreçleri sağlamak anlamında birçok hizmet sunmaktadır.
- E-ihracat, Türkiye sınırları içinde ticari faaliyette bulunan KOBİ’ler başta olmak üzere birçok şirket için önemli fırsatlar barındırmaktadır. E-ihracatta devlet teşvikleri ve destekleri sayesinde ticari maliyetler azaltılabilmektedir.
- QuickShipper da; e-ihracat yapan firmalar yani e-ticaret ile mikro ihracat yapan girişimciler ve KOBİ’ler için yurt dışı gönderilerinde hızlı teslimat, ekonomik çözümler ve maksimum güvenlik sunmaktadır. Yukarıda bahsettiğimiz yöntemler konusunda yardım almak için ve e-ticarette hemen başlamak için uzman kadromuzdan destek alabilirsiniz.

E-İhracat Vergi Kalemleri

Ticari faaliyetlerin hemen hemen hepsinde olduğu gibi e-ihracatın da tabi olduğu vergiler vardır. Satış sonrasında elde ettiğiniz gelire göre değişkenlik göstermekte olan bazı e-ticaret vergileri mevcuttur. E-ticaret vasıtası ile toptan veya perakende ürün satışı gerçekleştiren şirket ya da kişilerin, sahip oldukları şirket türüne göre ödemekle yükümlü oldukları birkaç farklı vergi türü vardır.

E-ticarette vergi ödemesi gerçekleştirilirken ödemeye tabi olunan vergi kalemlerinden bazıları aşağıda yer almaktadır:

  • Muhtasar Beyanname
  • Damga Vergisi
  • KDV (Katma Değer Vergisi)
  • Geçici Vergi Beyannamesi
  • Basit Usulde Yıllık Gelir Vergisi
  • Yıllık Gelir Vergisi