AB’NİN YENİ KDV SİSTEMİ

AB (Avrupa Birliği), 1 Eylül 2021 tarihi itibariyle ithal edilen ürünler için KDV oranlarını güncelledi. Yürürlüğe giren yeni kuralların hedefi, AB’nin vergilendirme modelini belirli bir standarta bağlayarak çok daha adil bir modele geçilmesini sağlamaktı. Bir önceki sistem, yenilenen sisteme göre çok daha karmaşıktı ve buna ek olarak Avrupalı işletmeler ile AB dışındaki işletmeler arasında haksız bir rekabetin ortaya çıkmasına yol açıyordu. Hayata geçirilen yeni kurallar vasıtası ile AB ve AB dışındaki tüm işletmeler için eşit ve adil bir ticari düzen sağlanmış oldu. AB’nin yeni e-ticaret kurallarına göre, Avrupa’ya ithalatı gerçekleşecek 22 Euro ve daha altındaki değerlerdeki ürünler artık KDV’den muaf tutulmamaktadır.

Avrupa genelinde yürürlüğe giren 3 ana kuralı maddeleyecek olursak,

  • Bütün işletmelere ve satıcılara KDV ödeme zorunluluğu getirildi.
  • AB üyesi olmayan e-ticaret işletmelerin KDV ödememe zorunluluğu kaldırıldı.
  • Çevrimdışı ve çevrimiçi satış işletmeleri için eşit ticari ortam sağlandı.

Bir önceki işleyişe örnek verecek olur isek; Bir işletme Fransa’dan Almanya’ya online ya da offline satış yaptığında 22 Euro’nun altında bir ürün satmış olsa bile o ülkeye ait KDV’yi ödemek zorundaydı. Bu durumun aksine, Avrupa Birliği üye ülkesi olmayan herhangi bir işletme ise Almanya’ya 22 Euro altında bir ürünün satışını gerçekleştirdiğinde KDV ödememekteydi. Doğal olarak, bu durum da haksız rekabete yol açmaktaydı. Bu nedenle, AB’nin karar vericileri ve ticari otoriteleri, e-ticaret satışlarındaki artışla beraber ülkeler ve işletmeler arasındaki eşitsizliği yok etmek amacı güderek, çevrimdışı ve çevrimiçi ticari işlemlerde eşit ticari ortamları sağlayacak yeni kuralları yürütmeye koymuştur.


AB’nin Temmuz 2021 Tarihli Yeni KDV Kuralları


AB ülkelerinde geçerli olan ve güncellenen yeni kurallar, ihraç ürünlerin kabulündü tek bir noktadan, şeffaf ve herkes için eşit olacak bir ortamda sağlamaya başlamıştır. 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe giren yeni düzenleme ile birlikte KDV uygulamasında önemli yeni değişikler hayata geçirilmiştir. Bu değişiklikler kapsamında, 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle AB ülkelerince ithal edilen hiçbir eşya için KDV muafiyeti bulunmamaktadır. Belirtilen tarih itibari ile ürün tutarına bakılmaksızın, teslimat adresindeki ülkede geçerli olan KDV oranı uygulanmaya başlanmıştır.

 

Eski sistemde 22 Euro’dan düşük eşya değerindeki ürünler KDV ve gümrüklemeye tabi tutulmazken, 22 ila 150 Euro’luk ürünler KDV ve gümrüklemeye tabi tutulmaktaydı. Yürürlüğe giren 1 Temmuz 2021 düzenlemeleri ile birlikte ihracatı gerçekleştiren işletme ve satıcılar, 150 Euro’dan düşük değerdeki ürünlere KDV ve gümrükleme ücreti ödemeye başlamışlardır. Bunun yanı sıra, değeri 150 Euro’dan fazla olan değerdeki ürünlerde ise KDV ve gümrükleme ücretine ek olarak gümrük vergisi de uygulanması şartı getirilmiştir. 

 

Avrupa Birliği'nin Ticaret Kanunu düzenlemeleri ne getirdi merak ediyorsanız bu yazımıza göz atabilirsiniz.