ORDİNO NEDİR?

Poliçelerin ciro edileceği kişiye ödeme gerçekleştirilmesi için yazılan emre “ordino” adı verilmektedir. Ekseriyetle, dış ticaret ile ilgili uygulamalarda kullanılmakta olan ordino, ithalatı gerçekleştiren firma tarafınca ülkeye getirilen bütün mal ve ürünlerin gümrükten çekim işleminin yapılabilmesi için taşıyıcı firmadan temin edilmesi gereken havale olarak da kabul edilebilmektedir. Havale ya da ordino belgesi, yüke ait konşimento karşılığında ve ödemesi gerçekleştirilerek alınmaktadır ve güncel olarak üç farklı şekilde kullanımı mevcuttur. Özellikle, yurt dışından ürün getirmek isteyen ithalatçılardan ve girişimcilerden “ordino nedir?” sorusu oldukça fazla gelmektedir. Bu nedenle, ithalat işlemlerine başlamadan önce, ithalat yöntemi ile gerçekleştirilen ticaretin olmazsa olmazı ordino terimini öğrenmemiz oldukça yararlı olacaktır. Buna bağlı olarak, bloğumuza ait bu kısımda, ithalat işlemi gerçekleştiren okuyucularımız, ithalatçılarımız ve ticaretçilerimiz için “ordino nedir?” ve “Ordinonun kullanım şekilleri nelerdir?” sorularının yanıtlarını ele aldık.

ORDİNONUN KULLANIM ŞEKİLLERİ NELERDİR?

Ordinonun en yaygın kullanım tanımı, bir hizmet ya da ürün için hazırlanmış olan poliçenin ciro edilene muhataba ödenmesi doğrultusunda hazırlanmış olan havale emridir. Buna ek olarak, ordinonun bir diğer anlamda kullanım şekli ise, ithalatçı şirketin kendisine yollanan eşya ve malların gümrükten çekim işlemini gerçekleştirebilmesi için gerekli olan belgedir. Ordinonun teslim alınabilmesi için, yüke ait konşimentonun gümrüğe teslim edilmesi şartı aranmaktadır.

Bir diğer ordino kullanım alanı ise denizciliktir. Ordino terimi denizcilikte; gemi adamlarının gemiye çıkabilmesi için şart koşulan belge olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem denizcilik hem de uluslararası ticaret ve sigortacılık alanlarında sıklıkla kullanılan bir terimdir. Ordino denizcilikle alakalı bir kavram olmasına rağmen, bütün uluslararası ticaret işlemlerinde gerçekleştirilen ödemelerde ve eşya transferlerinde kullanımı mevcuttur. Deniz yoluna ek olarak, hava yolu, kara yolu veya diğer nakliye yöntemleri çerçevesinde gerçekleştirilen yurt dışı kapsamındaki ticari işlemlerde yapılan eşya transferi ve ödemeleri de ordino kapsamında olarak görmekteyiz. Ülke sınırlarından giriş yapan eşyaların, ithalatçı şirket tarafından teslim alınabilmesi için ordino belgesinin teslim alınarak, kullanılması gerekmektedir. Gümrüğe gelen eşyalar çeşitli depolarda bulundurulmaktadır ve bu depolardan eşyaların teslim alınması işlemi sırasında gümrüğe yüklere ait konşimentoların teslim edilmesi ve ordino belgesinin alınması gerekmektedir.