Şimdi Ara: +90 216 232 28 40
E- Ticaret Çok Geniş Bir Dünya Üstelik Tek Tip Değil

MİKRO İHRACAT HAKKINDA HER ŞEY

blog yazıo

Dijital dünyanın son zamanlarda kazandığı ivme ile gelişen e-ticaret, mikro ihracat kavramını karşımıza daha çok çıkarır oldu. Gelişen dijital teknoloji ile beraber sınırların giderek ortadan kalkması ve ticaret algısının küresel boyuttaki değişimi vasıtasıyla, e-ticaret, e-ihracat ve mikro ihracat yöntemlerinin üzerine kurulu ticaret ağı, geleneksel ticaret yöntemlerinin yerini almaya başladı. Bu anlamda, özellikle pandemi sürecinde mikro ihracatı fırsat olarak değerlendirebilen ticaretçiler ve ülkeler, doğru stratejik manevralarla ekonomik üstünlük sağlayan pozisyonlarda yerlerini aldılar. Yazımızda, hayatımızın bu denli merkezine giren önemli kavramlardan biri olan mikro ihracatı, ”mikro ihracat nedir? ” , ”mikro ihracat nasıl yapılır? ” , ”mikro ihracat için gerekli evraklar” , ”mikro ihracatta KDV iadesi” gibi başlıklar altında açıklayarak A’dan Z’ye incelemiş olacağız.

Mikro İhracat Nedir?

Bir ürünün döviz karşılığında yapılan satışına ”ihracat ” denir. ”Mikro ihracat” ise; 300 kiloya kadar olan ve malzeme bedeli 15000Euro’yu aşmayan ürünlerin, ETGB(Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı) vasıtası ile yurt dışına satışı gerçekleştirilen, bedelli ihracatlara verilen isimdir. 

ETGB ( Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi ) Nedir?

Hızlı kargo taşımacılığında gelen ya da giden ürünlerin (hava yolu veya kara yolu fark etmeksizin) gümrük işlemlerinin her aşamasının elektronik ortamda yürütüldüğü, kağıt çıktısı aranmayan uygulamaya ETGB denir. Alıcı ve göndericiler adına yetkilendirilmiş olan lojistik firmaları beyanı gerçekleştirir. Böylece, mikro ölçekte yapılan ihracatlarda gümrük beyan ve müşavirlik maliyetleri azaltılarak ihracatçıların düşük maliyetli ihracat yapmaları ve vergi iadesi almaları sağlanmaktadır. Ek olarak, bilinen birçok uluslararası kargo taşımacılığı yapan lojistik firması ithalat ve ihracat işlemleri için ETGB verme yetkisine sahiptir.

Mikro İhracat Nasıl Yapılır ve Mikro İhracat Sınırı Nedir? 

Yurt dışı satışı gerçekleşecek gönderinin, ürün ağırlığı en fazla 300 kg ve ürün bedeli en fazla 15.000 EUR olacak şekilde her iki şartı da karşılıyor ise, bu koşulları sağlayan bütün firmalar mikro ihracat yapabilir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus ihracatın mutlaka, bir ihracat işleminin mikro ihracat sayılabilmesinin koşulu olan ”kati ve satış” amacıyla yapılmış olmasıdır. Bu anlamda, tamir amaçlı geri dönmek üzere gönderilecek ürünler, hariçte işleme rejimine tabi olan ürün gönderileri ve fuar kapsamında yer alacak gönderiler mikro ihracat kapsamına girmemektedir.

Mikro ihracatta Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?

Vergi mükellefi olmak mikro ihracatta aranan ilk şarttır. Buna ek olarak mikro ihracat için gerekli olan belgeler;

 • Dolaylı Temsil Yetki Belgesi (İmza sirküleri fotokopisi ile birlikte)
 • Türkçe ve İngilizce Fatura Nüshaları
 • Çeki Listesi
 • İhracat Bilgi Formu

ETGB Evraklarınızı Taşıyıcı Firmanıza İletin, İhracat Prosedürlerinden Kurtulun

Yukarıdaki evrakları malzeme beraberi taşıyıcı firmanıza iletmeniz, mikro ihracat sürecini başlatmanız için yeterli olacaktır.

QuickShipper ile Mikro İhracat Nasıl Yaparım?

QuickShipper ile mikro ihracat gerçekleştirmeniz son derece kolay adımlardan oluşur.

Mikro İhracat kapsamında gönderim yapabilmek için vergi mükellefi olmanız, bir firmanızın bulunması gerekmektedir. Eğer şahıs şirketiniz var ise e-devlet üzerinden, limited veya anonim şirketiniz var ise imza sirküleri, vergi levhası ve yetkili kişinin kimlik kopyası ile beraber en yakın şehir gümrük müdürlüklerine (aşağıda örneği bulunan) dilekçe vererek gümrük mükellef kaydı yaptırabilirsiniz. 

…………………………………… Gümrük Müdürlüğüne

 

…………….. vergi dairesine bağlı …………. vergi numaralı ………………… adlı firmamın mikro ihracat ile Etgb kapsamında gümrük mükellef kaydının yapılmasını rica ederim.

 

Ad Soyad

Kaşe İmza 

Mikro İhracatta Fatura Nasıl Kesilir?

Mikro İhracatta fatura düzenlenmesi ve QuickShipper ile mikro ihracat yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

 • Türkçe e-arşiv fatura ya da Maliye Bakanlığı başlıklı bir fatura oluşturulmalıdır.
 • Faturalar istenilen para biriminden kesilebilir. Ancak döviz bazında kesilmesi durumunda, faturaların kesim tarihindeki döviz kuru faturanızda mutlaka yer almalıdır.
 • İhracat faturaları KDV’siz kesilmelidir.
 • Faturada Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarası bulunmalıdır. GTİP kodunuzu Ticaret Bakanlığı’nın sitesinden öğrenebilirsiniz. (https://uygulama.gtb.gov.tr/Tara )
 • ETGB onayının ardından gönderi çıkışınız hemen sağlanmaktadır.
 • Çıkışınız ETGB’li olarak gerçekleşecek ise, QuickShipper kullanıcı sisteminde gönderi oluştururken mutlaka ETGB’li gönderi olduğunu belirtmeniz gerekmektedir

Mikro İhracatın Avantajları

Mikro ihracat; büyük, küçük ve orta ölçekli şirketler için oldukça avantajlı bir sistemdir. Bunları özetle aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

 • Dijital ortamda yapıldığı için evrak kolaylığı vardır
 • Zamandan ve kağıttan tasarruf edilir
 • İhracatta, ihracatçı birliği onayı aranmaz
 • Hafta sonu da olsa gönderim yapılabilir
 • Gümrük işlemleri hızlı ve kolaydır
 • Alıcılar ürünlere hızlıca ulaşır
 • KDV iadesi alınır
 • Beyanname ve ardiye ücreti ödenmez
 • Vekâletname gerektirmez.

Mikro İhracatta KDV İadesi

Mikro ihracatın en önemli avantajlarından biri KDV iadesi alabiliyor olmanızdır. QuickShipper ile mikro ihracat yaptığınızda, 1 ila 2 iş günü içerisinde onaylanan ETGB formu tarafınıza iletmekte ve muhasebeciniz aracılığı ile KDV iadesi alınabilmektedir. Gümrük müdürlüğünce elektronik ortamda onaylanmış olan ve VEDOP (Vergi Daireleri Otomasyon Projesi) sistemine aktarılan ETGB’ nin çıktısını, sistemdeki “ETGB“kutucuğunu işaretleyerek aldıktan sonra, bu çıktı ile birlikte vergi dairesine ibraz ederek KDV iadesi talebinde bulunabilirsiniz. 

Muhasebeciniz bu işlemi “https://uygulama.gtb.gov.tr/BeyannameSorgulama/“ adresinden gerçekleştirebilir.

Ek olarak, gerçekleştirdiğiniz mikro ihracatın KDV iadesini alabilmek için;

1-Posta idaresi veya kargo şirketinin düzenlediği ve ekli eşya listesinde, sizin isminizin yer aldığı liste muhteviyatının gümrükçe onaylanmış halini içeren gümrük beyannamesini,

2-Satış faturaları listesini,

3-İndirilecek ve yüklenilen katma değer vergisi listelerini,

4-İhraç edilen malın bünyesine giren vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösterir tabloyu,

internet vergi dairesi üzerinden ilgili daireye göndermek yeterli olacaktır.

KDV İadesine Ne Zaman Başvurulabilir?

Elektronik ortamda düzenlenen beyanlar (ETGB) uçak kalktıktan 24 saat içerisinde sisteme tanımlanır. Sisteme tanımlanmasının ardından iade başvurusunu hemen gerçekleştirebilirsiniz.

ETGB Kapsamındaki Ürünlerin Gümrük Vergisi Nasıl Tahsil Edilir?

İhracata ait gümrük vergileri hava kargo şirketi tarafından tahsil edilmektedir ve eşyanın hava kargo operatörüne teslimini takip eden 7 iş günü içerisinde ödenmektedir.