Şimdi Ara: +90 216 232 28 40
E- Ticaret Çok Geniş Bir Dünya Üstelik Tek Tip Değil

A.TR BELGESİ NEDİR NE İŞE YARAR NASIL ALINIR?

blog yazıo

Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesi ile birlikte ülkeler arası ticaret giderek hız kazanmış buna bağlı olarak küçük işletmelerin ve girişimcilerin de dünya ülkelerinin pazarlarına ulaşımı, müşteri ile ilişki kurması kolaylaşmıştır. Bu noktada Avrupa Birliği üyesi ülkeleri ile Türkiye arasında olan ticarette belli düzenlemeler ile kolaylıklar sağlanmıştır. Bunlardan bir tanesi de A.TR Belgesidir…

A.TR Belgesi Nedir?

Türkiye ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında gerçekleştirilen sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünlerinin ticaretinde kullanılan bir tür dolaşım belgesidir. İhracatçı tarafından düzenlenen belgedir. Avrupa Birliğine ihracat yapacak olan firma bağlı olduğu Ticaret Odasınca tasdiklenip, gümrük idaresi tarafından vize edilir. Bunun için malların menşei önemli değildir, sadece serbest dolaşımda olması yeterlidir. A.TR belgesi Türkiye’den Avrupa Birliği ülkelerine ve Avrupa Birliği ülkelerinden Türkiye’ye ihraç edilen ürünler için düzenlenir. İhraç edilen ürünlerin üçüncü ülkelerden geçmesi ya da aktarılması esnasında Türkiye ile Avrupa Ülkeleri arasında düzenlenen tek bir belge yeterlidir.

A.TR Dolaşım Belgelerine ilişkin hükümler 03.09.2002 tarihli ve 24865 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2002/4616 sayılı “Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar” ile düzenlenmiştir.

Oluşturulan bu gümrük birliği sanayi ürünlerini ve işlenmiş gıda ürünlerini kapsamaktadır. Diğer taraftan meyve sebze konserveleri, domates salçası, dondurulmuş ve kurutulmuş ürünler, et ürünleri vb. Avrupa Birliği tarafından tarım ürünü sayıldığı için bu belgenin düzenlenmesine gerek yoktur. Bu ürünlerin ticaretinden yararlanmak için ayriyeten EUR.1 dolaşım sertifikası düzenlenmesi gerekmektedir.

A.TR belgesinin ön yüzünde ihracatçı, malın gönderildiği firma, ihraç edilen ülke, varacağı ülke, taşımaya ilişkin bilgiler, malların tanımı, koli markaları, sıra no, gözlemler, sayısı ve cinsi, brüt ağırlık, gümrük vizesi ve ihracatçı beyanı yer almaktadır.

A.TR belgesinin arka yüzeyinde ise gerekli hallerde gümrükler tarafından istenen, belgenin doğruluğunun kontrol edildiği, denetim talepleri ile bu denetimlerin sonuçları ve bu A.TR belgesinin nasıl doldurulması gerektiği hakkında bilgiler yer almaktadır.

A.TR Belgesi Ne İşe Yarar?

Türkiye ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında ithal ya da ihraç edilen ürünler için kullanılan A.TR belgesi, karşılıklı olarak belirlenen ürünlerde gümrük rejimine uygun olarak herhangi bir gümrük vergisi ödemeden ithalat ya da ihracatının yapılmasını sağlar.

A.TR Belgesi Nasıl Düzenlenmelidir?

Türkiye’de genellikle A.TR belgesi düzenleyen ihracatçılar belgeyi İngilizce olarak düzenlerler. Türkçe olarak düzenlenen belgelerde Avrupa Birliği ülkelerinin dillerinden birisi ile de düzenlenmelidir. Bu durumun tersi olduğunda yani Avrupa Birliği ihracatçıları tarafından düzenlenen belgelerde, belgenin topluluk ülkelerinin herhangi birinin resmi dili ile düzenlenmiş olması yeterlidir.

Örneğin Fransa’dan ithal edilen bir ürün için A.TR belgesinin sadece Fransızca düzenlenmiş olması yeterlidir.

A.TR belgesi el yazısı veya bilgisayar yardımı ile düzenlenebilir. Dikkat edilmesi gereken husus ise el yazısı ile doldurulacak belgeler tükenmez kalem yardımı ile tamamen büyük harfler kullanılarak doldurulmalı, belgede silinmiş yerler, ilaveler ya da karalamalar olmamalıdır. Düzeltmeler yanlış yazılan yerlerin üzeri bir kez çizilip, yanına doğruları yazılacak şekilde olmalıdır. İmkan varsa temiz bir belge yeniden düzenlenmelidir. Düzenleme yapıldıktan sonra düzeltmeler gümrük idaresince tasdik ettirilmelidir.

Hangi Ülkelere Yapılan İhracatta A.TR Belgesi Düzenlenmelidir?

A.TR belgesi Türkiye ile Avrupa Birliğine üye olan ülkeler arasında düzenlenen bir dolaşım belgesidir. Bu nedenle A.TR belgesi Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan ile yapılan ihraç ürünlerde düzenlenmelidir.