Şimdi Ara: +90 216 232 28 40
E- Ticaret Çok Geniş Bir Dünya Üstelik Tek Tip Değil

MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) NEDİR? NE İŞE YARAR? NASIL ALINIR?

blog yazıo

     Material Safety Data Sheet  kelimelerinin kısaltılmış hali olarak bilinen MSDS‘ nin Türkçe karşılığı Malzeme Güvenlik Bilgi Formu anlamına gelmektedir.

     Malzeme güvenlik bilgi formu, kimyasal maddelerin içerdiği potansiyel tehlikeleri (sağlık ve sağlık sorunları, yangın, reaktivite ve çevresel zararlar) belirten ve kimyasal maddelerin güvenli bir şekilde nasıl kullanılacağını ve bununla birlikte kimyasalların depolama, taşıma ve acil durum prosedürleri hakkında bilgileri kullanıcılarına gösteren kimlik kartı niteliğinde yazılı bir belgedir. Bu formların işyerlerinde Türkçe olarak bulundurulması yasal zorunluluktur. Bu formların takibi ve kontrolleri düzenli olarak yapılmalı ve MSDS belgesi her firmaya ve her ürüne özel olarak hazırlanmalıdır.

MSDS(Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) BELGESİNDE OLMASI GEREKENLER

     MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) belgesinin içeriği 16 ana başlık ve 48 alt başlıktan oluşmaktadır ve belge içeriğindeki ana başlıklar ve tanımlamaları aşağıdaki gibidir.

1-Madde / Karışım ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı: Kimyasal madde içeren ürünün adı, kullanım amacı, tedarikçi firma bilgileri acil durumda ulaşılabilecek yerlerin bilgiler yer alır.

2-Zararlılık Tanıtımı: “Ciltte aşınmaya neden olabilir” gibi bir örnekle ürünün vereceği zarar açıklanır.

3-Bileşimi / İçindekiler  Hakkında Bilgi: Malzeme içeriğindeki kimyasal maddeler hakkında genel bilgiler bulunur.

4-İlk Yardım Tedbirleri: Malzemeye maruz kalma durumunda uygulanacak ilkyardım yöntemleri, yapılması ve yapılmaması gerekenler bununla birlikte doktora verilecek bilgiler belirtilir.

5-Yangınla Mücadele Tedbirleri: Malzemenin yanmasına karşı koruma önlemleri ve olası yangın anında yangın söndürme yöntemleri hakkında bilgi verilir.

6-Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler: Kimyasal maddenin kaza sonucunda çevreye veya insanların bulunduğu alana yayılması durumunda müdahale ve güvenlik önlemleri belirtilir.

7-Kullanma ve Depolama: Kimyasal maddenin depolanması ve istiflenmesi sırasında alınacak önlemler, depolama sınıfı ve depolama önlemleri hakkında bilgiler verilir.

8-Maruz Kalma Kontrolleri / Kişisel Korunma: Malzeme içeriğindeki kimyasal maddelere karşı mesleki maruziyet sınır değerleri ve gerekli risk yönetimi önlemleri ile ilgili bilgi verilir. Kullanılması gereken kişisel koruyucu ekipman, korunma yöntemleri ve sağlık tedbirleri açıklanır.

9-Fiziksel ve Kimyasal Özellikler: Kimyasal maddenin rengi, kokusu, görüntüsü, çözünürlük, yoğunluğu gibi fiziksel ve kimyasal özellikleri tanımlanır.

10-Kararlılık ve Tepkime: Malzemenin kullanım sırasında veya çevreye yayılması durumunda oluşturabileceği zararlı tepkimeler hakkında bilgilendirmeler yapılır.

11-Toksikolojik Bilgi: Malzemenin solunması, yutulması, cilde ve göze teması gibi durumlarda zehirleyici özellikleri belirtilir.

12-Ekolojik Bilgi: Madde veya karışımın çevreye yayılması durumunda çevreye vereceği etkiler anlatılır.

13-Bertaraf Bilgileri: Malzemenin çöp ve atık haline geldikten sonra dikkat edilmesi gereken özellikleri hakkında bilgi verilir.

14-Taşımacılık Bilgisi: Maddeler veya karışımların karayolu, demiryolu, deniz, deniz yolu veya havayolu ile taşınması için temel sınıflandırma bilgiler verilir.

15-Mevzuat Bilgisi: Ürüne ait sembol, sembolün açıklaması, R (risk) ibareleri ve açıklamaları, S (güvenlik) ibareleri ve açıklamaları, sınıflandırmasına etki eden maddeler olmak zorundadır.

16-Diğer Bilgiler: MSDS formu hazırlanırken bilgi alınan kaynaklar, güvenlik bilgi formunu hazırlayan kişi ve sertifika bilgileri, MSDS revizyon bilgileri gibi bilgiler yer alır.

MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu)  BELGESİ NASIL ALINIR?

     Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Türkiye’de 13 Aralık 2014 tarihinde yürürlüğe giren ”Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik ” ile belirlenmiştir. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından, belirlenen şartlara göre sertifikalandırılmış, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından uluslararası standartlarda akredite edilmiş “Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı” tarafından hazırlanır.

    31/ 12/ 2020 tarihinden sonra MSDS’ ler, KKDİK (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik)Yönetmeliğine göre belgelendirilmiş kimyasal değerlendirme uzmanları tarafından hazırlanmaktadır.

     Malzeme Güvenlik Bilgi Formu, kimyasal maddenin üreticisi veya tedarikçisi tarafından hazırlanmalı ve kullanıcılara verilmelidir. Bu şart, Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilmekle birlikte Malzeme Güvenlik Bilgi Formu  belgesi de bir ürün için yukarıda belirtildiği gibi TSE (Türk Standartları Enstitüsü)’ den onaylama gerekmektedir. Hazırlayacak kişinin de TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından belgelendirilmiş olması şarttır.

      Alıcının aldığı her kimyasal madde için üretici veya tedarikçiden Türkçe olarak hazırlanmış Malzeme Güvenlik Bilgi Formu siteme hakkı vardır. Bu sebepten dolayı Malzeme Güvenlik Bilgi Formu hazırlanırken sadece kimyasal madde hakkında bilgi sahibi olan değil, herkesin okuyabileceği düşünülerek bilgilerin doğru, açık ve anlaşılır bir şekilde işlenmesine dikkat edilmelidir.